Veelgestelde vragen

Hout

 • Wat is verpakkingshout?

  Verpakkingshout is verpakkingsmateriaal gemaakt van massief hout (papier is dus uitgezonderd), bijvoorbeeld in de vorm van pallets (al dan niet met opzetranden en palletboxen), industriële verpakkingen (exportverpakkingen, kisten), kratten, haspels, stuwhout etc. die gebruikt worden voor ondersteuning, bescherming of transport van allerhande voorwerpen.

 • Welk verpakkingshout valt onder de definitie ISPM 15?

  ISPM 15 geldt voor "wooden packaging", houten verpakkingen: d.w.z. hout of houtproducten (uitgezonderd papier), die gebruikt worden voor ondersteuning, bescherming of transport van goederen. Dit betreffen pallets (al dan niet met opzetranden en palletboxen), industriële verpakkingen (exportverpakkingen, kisten), kratten, haspels, stuwhout etc.

 • Welk verpakkingshout valt NIET onder de definitie ISPM 15?

  Hout dat niet onder de maatregelen conform ISPM 15 valt en dus uitgezonderd is (tenzij een land kan onderbouwen dat maatregelen gerechtvaardigd zijn, zie "ISPM 15 internationaal landenoverzicht"):

  • bewerkte producten die tot stand komen middels een productieproces met hoge temperatuur en/of hoge druk, zoals spaanplaat, OSB, multiplex, fineer, mdf, hdf, trespa etc.
  • houtdeeltjes (houtwol, zaagsel, houtkrullen, houtsnippers etc.) die als verpakkingsmateriaal worden gebruikt en maximaal 6 mm dik zijn, vormen in fytosanitair opzicht geen risico. Dit hout valt niet onder de maatregel ISPM 15, tenzij een land kan onderbouwen dat maatregelen zijn gerechtvaardigd. Aanbeveling van ISPM 15 is om gebruik te maken van ontschorst (Debarked = DB) hout.
  • 'bamboo products' vallen niet onder de definitie van hout (wood) in de ISPM 15 definiëring en daarmee geldt ISPM 15 niet voor bamboe producten.
 • Valt (afval)hout dat bundels hout ondersteunt onder de maatregelen?

  Nee, hout dat bundels hout ondersteunt, valt niet onder de definitie van stuwhout maar moet aan de eisen van ‘hout’ voldoen, zie menu-item 'ISPM 15 internationaal', submenu Import hout naar Europa

 • Gelden de ISPM 15 eisen voor alle houtsoorten? Valt tropisch hardhout onder de maatregelen voor verpakkingshout en stuwhout?

  De eisen gelden voor alle verpakkingshout (zie vraag Wat is verpakkingshout) ongeacht de houtsoort waarvan het gemaakt is. Ook verpakkingshout dat gemaakt is van tropisch hardhout moet zodoende aan de ISPM 15-eisen voldoen. Ook tropisch hardhout dat gebruikt wordt om niet-hout ladingen vast te zetten (stuwhout) moet aan de eisen voldoen. Echter voor tropisch hardhout dat gebruikt wordt om ladingen hout vast te zetten, gelden geen eisen (omdat dit niet als stuwhout gezien wordt, zie vraag Wat is stuwhout).Het is mogelijk dat de EU op termijn een uitzondering zal maken voor tropisch hardhout, maar dit is nu nog niet aan de orde.

 • Mogen mijn behandelde en gemarkeerde houten verpakkingen naast onbehandelde houten verpakkingen staan?

  Behandeld hout mag naast onbehandeld hout worden opgeslagen, maar het moet wel apart staan! Houten verpakkingen die eenmaal behandeld zijn, blijven als behandeld beschouwd.

 • Hoe lang kan een houten verpakking, die een behandeling heeft ondergaan, gebruikt worden?

  Een verpakking die eens behandeld is, wordt voor altijd als behandeld beschouwd, tenzij de samenstelling van deze verpakking wijzigt, bijvoorbeeld door reparatie. De regels die u dient te hanteren bij reparatie, treft u aan in de protocollen onder ISPM 15 nationaal. Het risico op herbesmetting is minimaal, omdat het risico dat verpakkingshout weer in een bos terechtkomt, waar herbesmetting zou kunnen optreden, vrij klein is.

 • Is naast het merkteken een apart certificaat nodig?

  Houten verpakkingen die zijn voorzien van het merkteken, bieden de garantie dat ze voldoen aan de eisen conform ISPM 15.

  Een apart behandel- of ander certificaat behoeft dan ook niet te worden verstrekt door de producent / reparateur / behandelaar / handelaar.

  Bovendien dient op de factuur specifiek te worden vermeld dat voor levering van behandelde producten, die voldoen aan de eisen van ISPM 15, de onderneming is opgenomen in het register van SMHV met verwijzing naar het registratienummer.

  Zodoende wordt gegarandeerd dat de leverancier daadwerkelijk bij SMHV is aangesloten. Slechts de verklaring dat de houten verpakking een hittebehandeling heeft ondergaan, voldoet niet.

  Leveranciers die voldoen aan de eisen uit ISPM 15 krijgen een uniek 3-cijferig registratienummer dat herkenbaar in het IPPC-merkteken op het hout moet zijn aangebracht. Dit merkteken is internationaal erkend.

  Alle geregistreerden SMHV staan vermeld op onze website, zowel op het Nederlandse als Engelse gedeelte.

 • Wat is stuwhout?

  Stuwhout is massief hout dat wordt gebruikt om andere ladingen dan hout vast te zetten of te ondersteunen, met inbegrip van hout dat niet zijn natuurlijke ronde oppervlak heeft behouden (met uitzondering van ruwhout met een dikte van maximaal 6 mm, en verwerkt hout bij de productie waarvan gebruik is gemaakt van lijm, warmte en druk, of een combinatie daarvan).
  Hout dat gebruikt wordt om ladingen hout vast te zetten of te ondersteunen valt niet onder de eisen voor stuwhout. Dit hout wordt gezien als ‘hout’ en valt onder de eisen die de EU stelt aan ‘hout’ (zie menu-item "ISPM 15 Internationaal', submenu 'Import van los hout naar Europa'.
  Voorbeeld: Naaldhout dat gebruikt wordt om een lading machines vast te zetten, valt onder de eisen van stuwhout. Naaldhout dat gebruikt wordt om een lading planken vast te zetten, valt onder de eisen die aan naaldhout gesteld worden.

 • Gelden dezelfde eisen voor zowel verpakkingshout als stuwhout?

  Voor verpakkingshout en stuwhout gelden dezelfde eisen. Per 1 januari 2008 geldt in de EU de eis dat stuwhout bij import behandeld én gemarkeerd is.

 • Dient stuwhout gemarkeerd te worden en zo ja, wat is daarbij de procedure?

  Stuwhout dient per 1 januari 2008 bij import in de EU behandeld én gemarkeerd te zijn conform ISPM 15.

  Te verzenden stuwhout (met goederen) van de EU naar China moet: geheel vrij zijn van schors én behandeld zijn d.m.v.hittebehandeling of een andere door China erkende effectieve desinfecteerbehandeling hebben ondergaan én ná behandeling van een merkteken zijn voorzien.
  Verifieert u onder in menu "ISPM 15 internationaal" de eisen die de verschillende landen aan importverpakkingen en of eventuele extra eisen bijv. met betrekking tot stuwhout worden gesteld.

Internationaal

 • Hoe ben ik er zeker van dat mijn houten verpakkingen aan ISPM 15 voldoen?

  Neem als gebruiker van houten verpakkingen geen risico’s en doorloop de volgende stappen:

  1. Kies voor een geregistreerde onderneming en verifieer het registratienummer:
   alle geregistreerde ondernemingen vindt u terug in het centraal register, zowel op het Nederlandse als Engelse gedeelte. Iedere aangesloten geregistreerde onderneming beschikt over een uniek 3-cijferig registratienummer (NL - 000) dat u in het centraal register kunt verifiëren.
  2. Verifieer de factuur van de aangesloten onderneming:
   hierop dient te staan dat de houten verpakking voldoet aan ISPM 15 en dat de leverancier is opgenomen in het centraal register van SMHV met een verwijzing naar het unieke registratienummer. Slechts de verklaring dat de houten verpakking een hittebehandeling heeft ondergaan, voldoet niet.
  3. Controleer het IPPC-merkteken:
   het internationaal erkende IPPC-merkteken dient herkenbaar en bij voorkeur op tenminste twee tegenoverliggende zijden op de houten verpakking te zijn aangebracht. Dit geeft de garantie dat de houten verpakking aan de eisen van ISPM 15 voldoet. U kunt dit gemakkelijk verifiëren. Deze zendingen hebben geen andere (behandel)certificaten nodig; er is dan ook voor geen enkel land een aanvullend behandel- of ander certificaat nodig.

  Zodoende heeft u de garantie dat uw leverancier daadwerkelijk bij SMHV is aangesloten. Slechts de verklaring dat de houten verpakking een hittebehandeling heeft ondergaan, voldoet niet.

  Zie voor meer informatie de SMHV animatiefilm waarin het belang van ISPM 15 evenals het stappenplan wordt uitgelegd.

 • Voor welke landen gelden de EU eisen aan verpakkingshout bij import in de EU?

  De EU import eisen aan verpakkingshout gelden voor alle derde landen, met uitzondering van Zwitserland. Dit betekent dat alle verpakkingshout en stuwhout dat uit een niet-EU-land wordt binnengebracht, moet voldoen aan de eisen conform ISPM 15.

  Uitzondering Portugal
  ISPM 15 is niet van toepassing voor verkeer binnen de Europese Unie; echter vanaf 1 januari 2010 moet al het verpakkings- en stuwhout van naaldhout dat continentaal Portugal verlaat hier wel aan voldoen.
  Het dringende advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is om ook het verpakkingshout bij import naar Portugal te behandelen en markeren conform ISPM 15.

  Uitzondering: Zwitserland
  Zwitserland is geen EU-lid, maar wordt ook niet gezien als een 'derde land'. Zwitserland stelt eisen aan verpakkingshout conform ISPM 15 met ingang van 1 juli 2004. Deze eisen gelden niet voor zendingen uit Nederland of andere EU-lidstaten. De eisen zijn:

  • Verpakkingshout én stuwhout (m.u.v. hout dat < 6 mm is en hout dat gemaakt is m.b.v. lijm, hitte of druk) moeten behandeld (HT of MB) en voorzien zijn van een ISPM 15 merkteken. Stuwhout: per 1 januari 2008 geldt de eis dat stuwhout bij import in de EU gemarkeerd moet zijn!
  • Per 1 juli 2009 dient al het verpakkingshout bij import in de EU ontschorst (debarked) te zijn. Het verpakkingsmateriaal van hout moet vrij zijn van bast/schors, afgezien van stukjes bast/schors die:
   • Hetzij smaller zijn dan 3 cm (ongeacht de lengte),
   • Hetzij - indien breder dan 3 cm - een oppervlakte van niet meer dan 50 cm² hebben conform ISPM 15.

  Binnen de Europese Unie
  Voor grensoverschrijdend verkeer binnen de Europese Unie (dus incl. Zwitserland) is ISPM 15 niet van toepassing. Voor Europese landen die geen lid zijn van de EU geldt dus dat het verpakkingshout (1 maart 2005) en stuwhout (1 januari 2008) aan de eisen conform ISPM 15 moet voldoen om geïmporteerd te kunnen worden in een van de EU-landen.

 • Valt een vracht planken, bestemd voor het maken van verpakkingsmateriaal, onder de maatregelen voor verpakkingsmateriaal?

  Nee, deze zending wordt als hout gezien. Zie menu 'ISPM 15 internationaal', submenu 'Import van los hout naar Europa'.

  Let wel: indien ze op een pallet liggen, is de onderste pallet wel verpakkingshout!

 • Er moet een verzending geëxporteerd worden naar een land dat niet voorkomt in het internationaal landenoverzicht bij het menu 'ISPM 15 internationaal'?

  De eisen die de verschillende landen (alfabetisch) stellen aan importverpakkingen staan in het menu ISPM 15 Internationaal landenoverzicht.

  Komt het land dat u zoekt niet in het internationaal landenoverzicht voor, dan is het bij de NVWA onbekend hoe het betreffende land omgaat met verpakkingshout en ISPM 15. Soms maken landen niet bekend dat ze conform ISPM 15 werken of ISPM 15 geïmplementeerd hebben, maar wordt bij import daar wel naar gehandeld. Het is daarom aan te bevelen om voor die landen ook ISPM 15 behandeld en gemarkeerd verpakkingshout te gebruiken.

 • Hoe ziet het merkteken eruit?

  Het merkteken ISPM 15 ziet er als volgt uit:

  NL ISO landcode (NL)
  000 3-cijferig registratienummer van behandelaar
  HT behandelingswijze: Heat Treatment (HT)

  Het merkteken dient voorzien te zijn van een kaderrand. Binnen het kaderrand worden het IPPC-logo en de code-componenten van elkaar gescheiden door middel van een verticale lijn.

  De ISO-landencode dient van het unieke 3-cijferig registratienummer van de geregistreerde onderneming te worden gescheiden middels een koppelteken.

  D (dunnage) los hout / stuwhout
  Los hout wordt voorzien van een merkteken waarbij de letter 'D' ter aanduiding van stuwhout ("Dunnage") buiten het merkteken wordt toegevoegd. Dit merkteken komt dus op los hout d.w.z. op hout waar nog een product van gemaakt kan worden. Hieronder staat een voorbeeld van een merkteken met toevoeging 'D'.

  De letter D (dunnage) wordt toegevoegd buiten het merkteken en heeft dezelfde grootte als de letters die geplaatst zijn binnen het merkteken. De afstand tussen de buiten het kader geplaatste letter D en het kader mag niet groter zijn dan de breedte van de letter D. Indien toegevoegd maakt de letter D integraal onderdeel uit van het Nederlandse merkteken.

  Bij stuwhout is het van belang dat ook bij het inkorten van hout de markering nog zichtbaar is (bijvoorbeeld door markering over de hele lengte of additionele markering op een zichtbare plaats).

  Meer informatie over het merkteken treft u aan in het menu "ISPM 15 Nationaal"

  Let op: het begassen met methylbromide (MB) is na 18 maart 2010 als behandelswijze verboden.

 • Wat is een voorbeeld van een merkteken voor los hout (met toevoeging D)

  Los hout wordt voorzien van een merkteken waarbij de letter 'D' ter aanduiding van stuwhout ("Dunnage") buiten het merkteken wordt toegevoegd. Dit merkteken komt dus op los hout d.w.z. op hout waar nog een product van gemaakt kan worden. Hieronder staat een voorbeeld van een merkteken met toevoeging 'D'.

  De letter D wordt toegevoegd buiten het merkteken en heeft dezelfde grootte als de letters die geplaatst zijn binnen het merkteken. De afstand tussen de buiten het kader geplaatste letter D en het kader mag niet groter zijn dan de breedte van de letter D. Indien toegevoegd maakt de letter D integraal onderdeel uit van het Nederlandse merkteken.

  Bij stuwhout is het van belang dat ook bij het inkorten van hout de markering nog zichtbaar is (bijvoorbeeld door markering over de hele lengte of additionele markering op een zichtbare plaats).

 • Het land vraagt om een (fytosanitair) certificaat?

  Houten verpakkingen die zijn voorzien van het merkteken, bieden de garantie dat ze voldoen aan de eisen conform ISPM 15.

  Een apart behandel- of ander certificaat behoeft dan ook niet te worden verstrekt door de producent / reparateur / behandelaar / handelaar.

  Bovendien dient op de factuur specifiek te worden vermeld dat voor levering van behandelde producten, die voldoen aan de eisen van ISPM 15, de onderneming is opgenomen in het register van SMHV met verwijzing naar het registratienummer.

  Zodoende wordt gegarandeerd dat de leverancier daadwerkelijk bij SMHV is aangesloten. Slechts de verklaring dat de houten verpakking een hittebehandeling heeft ondergaan, voldoet niet.

  Leveranciers die voldoen aan de eisen uit ISPM 15 krijgen een uniek 3-cijferig registratienummer dat herkenbaar in het IPPC-merkteken op het hout moet zijn aangebracht. Dit merkteken is internationaal erkend.

  Alle geregistreerden SMHV staan vermeld op onze website, zowel op het Nederlandse als Engelse gedeelte.

 • Is naast het merkteken een apart certificaat nodig?

  Houten verpakkingen die zijn voorzien van het merkteken, bieden de garantie dat ze voldoen aan de eisen conform ISPM 15.

  Een apart behandel- of ander certificaat behoeft dan ook niet te worden verstrekt door de producent / reparateur / behandelaar / handelaar.

  Bovendien dient op de factuur specifiek te worden vermeld dat voor levering van behandelde producten, die voldoen aan de eisen van ISPM 15, de onderneming is opgenomen in het register van SMHV met verwijzing naar het registratienummer.

  Zodoende wordt gegarandeerd dat de leverancier daadwerkelijk bij SMHV is aangesloten. Slechts de verklaring dat de houten verpakking een hittebehandeling heeft ondergaan, voldoet niet.

  Leveranciers die voldoen aan de eisen uit ISPM 15 krijgen een uniek 3-cijferig registratienummer dat herkenbaar in het IPPC-merkteken op het hout moet zijn aangebracht. Dit merkteken is internationaal erkend.

  Alle geregistreerden SMHV staan vermeld op onze website, zowel op het Nederlandse als Engelse gedeelte.

 • Vanuit derde landen ontvang ik certificaten dat het hout voldoet aan de eisen van ISPM 15. Toch wordt dit hout niet door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) erkend. Hoe kan dit?

  De NVWA heeft aangegeven buitenlandse zagerijen niet eerder te kunnen erkennen dan nadat zij een officiële beschrijving van de officiële instantie in het betreffende land hebben ontvangen en positief bevonden hebben.

  Zodra dit ontvangen en positief beoordeeld is door de NVWA worden de geregistreerde buitenlandse zagerijen erkend. Deze zullen dan op de website van de SMHV worden geplaatst en dan kan dit behandeld hout afkomstig van een van deze zagerijen als behandeld worden beschouwd. Zie ISPM 15 internationaal landenoverzicht

Merkteken ISPM 15

 • Hoe ziet het merkteken eruit?

  Het merkteken ISPM 15 ziet er als volgt uit:

  NL ISO landcode (NL)
  000 3-cijferig registratienummer van behandelaar
  HT / DH Behandelingswijze: Heat Treatment (HT), Dielectric Heating (DH) of Methyl Bromide (MB).

  Begassing met methylbromide (MB) is per 18 maart 2010 als alternatieve behandelingswijze binnen de EU verboden, vanwege een verbod op het gebruik van methylbromide. In landen buiten de EU wordt deze behandelmethode nog wel toegepast. Ook dit hout voldoet aan de ISPM 15 eisen.

  Het merkteken dient voorzien te zijn van een kaderrand. Binnen het kaderrand worden de IPPC-korenaar en de code-componenten van elkaar gescheiden door middel van een verticale lijn. Een koppelteken scheidt de ISO-landencode van het unieke 3-cijferig registratienummer van de geregistreerde onderneming.

  D (dunnage) stuwhout
  Ook stuwhout valt onder ISPM 15 en hiervoor gelden dezelfde eisen. Stuwhout wordt daarentegen voorzien van een merkteken waarbij de letter 'D' ("dunnage") buiten het merkteken wordt toegevoegd. Indien toegevoegd maakt de letter D integraal onderdeel uit van het Nederlandse merkteken.

  Dit merkteken komt dus ook op los hout d.w.z. op hout waar nog een product van gemaakt kan worden. Hieronder staat een voorbeeld van een merkteken met toevoeging 'D'.

  De letter D (dunnage) wordt toegevoegd buiten het merkteken en heeft dezelfde grootte als de letters die geplaatst zijn binnen het merkteken. De afstand tussen de buiten het kader geplaatste letter D en het kader mag niet groter zijn dan de breedte van de letter D. Indien toegevoegd maakt de letter D integraal onderdeel uit van het Nederlandse merkteken.

  Bij stuwhout is het van belang dat ook bij het inkorten van hout de markering nog zichtbaar is (bijvoorbeeld door markering over de hele lengte of additionele markering op een zichtbare plaats).

  Let op: het begassen met methylbromide (MB) is na 18 maart 2010 als alternatieve behandelswijze is binnen de EU verboden.

  Meer informatie over het merkteken treft u aan in het menu Merkteken

 • Is naast het merkteken een apart certificaat nodig?

  Houten verpakkingen die zijn voorzien van het merkteken, bieden de garantie dat ze voldoen aan de eisen conform ISPM 15.

  Een apart behandel- of ander certificaat behoeft dan ook niet te worden verstrekt door de producent / reparateur / behandelaar / handelaar.

  Bovendien dient op de factuur specifiek te worden vermeld dat voor levering van behandelde producten, die voldoen aan de eisen van ISPM 15, de onderneming is opgenomen in het register van SMHV met verwijzing naar het registratienummer.

  Zodoende wordt gegarandeerd dat de leverancier daadwerkelijk bij SMHV is aangesloten. Slechts de verklaring dat de houten verpakking een hittebehandeling heeft ondergaan, voldoet niet.

  Leveranciers die voldoen aan de eisen uit ISPM 15 krijgen een uniek 3-cijferig registratienummer dat herkenbaar in het IPPC-merkteken op het hout moet zijn aangebracht. Dit merkteken is internationaal erkend.

  Alle geregistreerden SMHV staan vermeld op onze website, zowel op het Nederlandse als Engelse gedeelte.

 • Op welke wijze kan de markering met een sjabloon worden aangebracht?

  Indien de markering aangebracht wordt met een sjabloon, dient het te voldoen aan het voorbeeld zoals afgebeeld onder menu Merkteken. Als het sjabloon afwijkt, dient het vooraf ter goedkeuring aangeboden worden aan de Certificatie-Instelling.

 • Merkteken voor los hout (met toevoeging D)

  In Nederland is de eis gesteld dat los hout (Dunnage) voorzien wordt van een merkteken, waarbij de letter 'D' buiten het merkteken wordt toegevoegd.
  Dit merkteken komt dus op los hout d.w.z. op hout waar nog een product van gemaakt kan worden.
  Een voorbeeld van een merkteken met toevoeging D treft u in het menu Merkteken stuwhout

 • Hoe herken ik internationale merktekens?

  Men kan er vanuit gaan dat internationale merktekens die voorzien zijn van de IPPC-korenaar, een landencode en een uniek nummer, voldoen aan de eisen conform ISPM 15:

  NL ISO landcode (NL)
  000 3-cijferig registratienummer van behandelaar
  HT / DH Behandelingswijze: Heat Treatment (HT), Dielectric Heating (DH) of Methyl Bromide (MB).

  Begassing met methylbromide (MB) is per 18 maart 2010 als alternatieve behandelingswijze binnen de EU verboden, vanwege een verbod op het gebruik van methylbromide. In landen buiten de EU wordt deze behandelmethode nog wel toegepast. Ook dit hout voldoet aan de ISPM 15 eisen.

  Het merkteken dient voorzien te zijn van een kaderrand. Binnen het kaderrand worden de IPPC-korenaar en de code-componenten van elkaar gescheiden door middel van een verticale lijn. Een koppelteken scheidt de ISO-landencode van het unieke 3-cijferig registratienummer van de geregistreerde onderneming.

  Mocht u twijfelen over de geldigheid van een internationaal merkteken op een houten verpakking, adviseren wij u hierover contact op te nemen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te Wageningen: e-mail: info@nvwa.nl of via www.nvwa.nl

 • Is de afmeting en kleur van het logo voorgeschreven?

  De eisen voor het IPPC-logo staan beschreven in het controleprotocol.

  Het logo dient leesbaar, duurzaam en aan twee zijden te worden aangebracht. Het formaat is niet voorgeschreven.

  Het Nederlandse merkteken dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • het merkteken dient nauw te lijken op de gegeven voorbeelden in het menu Merkteken;
  • de grootte, de gebruikte soorten lettertypen, en de positie van het merkteken mogen variëren, maar de omvang dient voldoende te zijn om zichtbaar en duidelijk leesbaar te zijn voor de inspecteurs, zonder dat zij hiervoor een visueel hulpmiddel dienen te gebruiken;
  • de vorm van het merkteken dient rechthoekig of vierkant te zijn en voorzien te zijn van een kaderrand. Het merkteken is gelegen binnen de kaderrand.
   Als uitzondering geldt hiervoor de toepassing van de letter D ter aanduiding van stuwhout ("Dunnage"), dat aan de rechterzijde buiten het kader wordt·geplaatst;
  • het merkteken dient duurzaam en niet overdraagbaar te worden aangebracht;
  • het dient op een zichtbare plaats te worden aangebracht;
  • bij voorkeur op tenminste twee tegenoverliggende zijden;
  • het merkteken dient niet met de hand getekend zijn;
  • de kleuren rood of oranje zijn niet toegestaan, aangezien deze kleuren worden gebruikt in de etikettering van gevaarlijke goederen.

  Andere varianten van het merkteken worden niet toegestaan.

  Varianten in de lay-out van het merkteken kunnen worden aanvaard op voorwaarde dat zij voldoen aan de voorschriften die zijn gesteld in het Handboek SMHV hoofdstuk 2.9 en in bijlage 2.

 • Als ik geregistreerd ben, waar kan ik dan terecht voor het laten maken van een stempel?


  Een overzicht van adressen van stempelmakers waar u terecht kunt voor het laten maken van een IPPC stempel.

 • Welke risico's loop ik indien ik een verpakking gebruik die niet conform ISPM 15 is?

  Een zending met een houten verpakking kan door het betreffende land worden vastgehouden, teruggestuurd of vernietigd, indien:

  • de houten verpakking via een niet-geregistreerde onderneming wordt ingekocht;
  • het nummer niet naar een geregistreerde leverancier valt te herleiden;
  • op de houten verpakking geen IPPC-merkteken staat;
  • op de factuur niet specifiek wordt vermeld dat voor levering van behandelde producten, die voldoen aan de eisen van ISPM 15, de onderneming is opgenomen in het centraal register van SMHV met verwijzing naar het registratienummer;
  • de houten verpakking in zijn geheel niet is gemarkeerd of niet is gemarkeerd volgens het markeringssysteem;

  Omdat de ISPM 15-eis steeds vaker wordt gesteld, is het raadzaam ALTIJD gebruik te maken van gemarkeerde houten verpakkingen, tenzij de verpakkingen alleen worden gebruikt binnen Europa.

  ISPM 15 is namelijk niet verplicht voor verpakkingen die Europa niet verlaten. Zie ISPM 15 internationaal landenoverzicht: 'Europese Unie'

Protocollen / eisen ISPM 15

 • Welke organisatie ziet in Nederland toe op de naleving van de eisen ISPM 15?

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVW) te Wageningen is in Nederland verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van deze EU regelgeving.

 • Wat zijn de eisen ISPM 15?

  In ISPM 15 zijn maatregelen vastgelegd om te garanderen dat quarantaine organismen zich niet met houten verpakkingen verspreiden.

  ISPM 15 beschrijft de behandeling van houten verpakkingen, opdat eventueel aanwezig levend ongedierte worden gedood. Hout dat gebruikt wordt voor de vervaardiging van houten verpakkingen en stuwhout, dient volgens ISPM 15 behandeld en gemarkeerd te worden. Inkopers en gebruikers van houten verpakkingen worden met ISPM 15 probleemloos wereldwijd transport gegarandeerd.

  De behandeling van houten verpakkingen en stuwhout dient uitsluitend te geschieden door middel van Heat Treatment (HT) of Dielectric Heating (DH).
  Het begassen met methylbromide (MB) is per 18 maart 2010 als alternatieve behandelingswijze binnen Europa verboden, vanwege een verbod op het gebruik van methylbromide.

  De nationale eisen zijn verwerkt in het Handboek SMHV.

  Tevens dient de behandelde verpakking voorzien te worden van het unieke merkteken van de producent / behandelaar, zoals voorgeschreven door de FAO (voorbeelden van dit merkteken treft u aan in het Handboek SMHV of in het menu Merkteken.

 • Is naast het merkteken een apart certificaat nodig?

  Houten verpakkingen die zijn voorzien van het merkteken, bieden de garantie dat ze voldoen aan de eisen conform ISPM 15.

  Een apart behandel- of ander certificaat behoeft dan ook niet te worden verstrekt door de producent / reparateur / behandelaar / handelaar.

  Bovendien dient op de factuur specifiek te worden vermeld dat voor levering van behandelde producten, die voldoen aan de eisen van ISPM 15, de onderneming is opgenomen in het register van SMHV met verwijzing naar het registratienummer.

  Zodoende wordt gegarandeerd dat de leverancier daadwerkelijk bij SMHV is aangesloten. Slechts de verklaring dat de houten verpakking een hittebehandeling heeft ondergaan, voldoet niet.

  Leveranciers die voldoen aan de eisen uit ISPM 15 krijgen een uniek 3-cijferig registratienummer dat herkenbaar in het IPPC-merkteken op het hout moet zijn aangebracht. Dit merkteken is internationaal erkend.

  Alle geregistreerden SMHV staan vermeld op onze website, zowel op het Nederlandse als Engelse gedeelte.

 • Ik wil mij aansluiten bij SMHV en zelf een droogkamer in gebruik gaan nemen. Kunt u mij aangeven hoe ik het beste kan handelen en wat de technische specificaties zijn?

  Een overzicht van bedrijven die droogkamers bouwen waarmee u uw hout(en) (verpakkingen) kunt behandelen conform de eisen van het Nederlandse markeringsprogramma houten verpakkingen. Zij zijn op de hoogte van de (technische) eisen van het Nederlandse markeringsprogramma houten verpakkingen.

Aanmelden SMHV

 • Aan welke eisen ISPM 15 moet worden voldaan voor registratie bij SMHV?

  De eisen waaraan uw bedrijf moet voldoen voor registratie bij SMHV zijn vastgelegd in het Handboek SMHV.

 • Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure en binnen welke termijn kan ik een toelatingscontrole verwachten?

  Als het bedrijf voldoet aan deze eisen uit het Handboek SMHV, kan het zich aanmelden bij een van de Certificatie-Instellingen (CI) waarmee SMHV een overeenkomst heeft gesloten.

  Deze drie CI's zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA).

  Elke onderneming sluit een overeenkomst af met een van de drie CI's.

 • Wat zijn de kosten voor registratie?

  De kosten van registratie vindt u bij het menu 'Aanmelden'.

 • Certificatie-Instellingen

  SMHV heeft met drie Certificatie-Instellingen (CI) een overeenkomst afgesloten.

  Deze CI's zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA).

  Elke onderneming sluit een overeenkomst af met een van de drie CI's.

  Als u na het bestuderen van de website en deze veel gestelde vragen nog geen antwoord hebt gevonden op uw vraag, stelt u deze dan via smhv@wispa.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord op uw vraag.