Raad voor Accreditatie (RvA)

De Raad voor Accreditatie (RvA) is belast met:

  • accreditatiecontract met CI’s: toezicht middels initiële beoordeling, jaarlijkse controle, min. iedere 4 jaar herbeoordeling;
  • acceptatiecontract met rechtspersoon (SMHV): toezicht middels initiële beoordeling, tweejaarlijkse controle, min. iedere 4 jaar herbeoordeling;
  • informeren NVWA m.b.t. beoordelingsresultaten.