Organisatie

Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV) is opgericht om het Nederlandse markeringsprogramma voor houten verpakkingen, gebaseerd op ISPM no. 15, in Nederland uit te voeren, Op verzoek van de overheid is dit markeringsprogramma per 1 januari 2007 heringericht en is het onderstaande systeem ingegaan per 1 januari 2008.