NVWA

De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) is belast met:

  • het tijdig informeren van SMHV omtrent wijzigingen in relevante (inter)nationale wet- en regelgeving met betrekking tot ISPM 15;
  • het deelnemen aan het CCvD als adviserend lid;
  • het toetsen van de door het CCvD opgestelde controleprotocollen en vastgestelde adviezen;
  • het informeren van de RvA met betrekking tot relevante (inter)nationale wet- en regelgeving ten behoeve van het uitvoeren van accreditatiebeoordelingen;
  • het ten minste eenmaal per drie jaar toetsen van het gehele controleprotocol aan relevante (inter)nationale wet- en regelgeving m.b.t. fytosanitaire aspecten;
  • het toezicht op een juiste uitvoering van het markeringsprogramma;
  • gedelegeerd eigenaar IPPC-merkteken.