Centraal College van Deskundigen (CCvD)

Het CCvD bestaat uit:

  • een vertegenwoordiger van iedere belanghebbende groepering met betrekking tot het markeringsprogramma: stemgerechtigd lid;
  • een vertegenwoordiger van iedere aangesloten Certificatie-Instelling: adviseur;
  • een vertegenwoordiger van de NVWA: adviseur.

Het CCvD wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. De leden van het CCvD nemen een onafhankelijke positie in en hebben inzicht en ervaring in de sector die zij vertegenwoordigen. Zij dragen zorg voor het algemeen belang en zien er op toe dat alle belangen tot hun recht komen. Een overzicht van de samenstelling van het CCvD treft u aan onder "Downloads".

Het CCvD dient door de accreditatieorganisatie beoordeeld en geaccepteerd te worden tegen de relevante delen van de accreditatienorm ISO/IEC 17065:2012 (voorheen op basis van de norm EN 45011:1998) conform de geldende reglementen van de accreditatieorganisatie.

Het CCvD voert de volgende werkzaamheden uit:

  • het opstellen van het controleprotocol op basis van ISPM 15 (Handboek SMHV);
  • het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan de Certificatie-Instellingen en SMHV omtrent zaken die betrekking hebben op het markeringsprogramma;
  • het bespreken van knelpunten, wijzigingen en voorstellen, het formuleren van adviezen en indien nodig het aanpassen van het controleprotocol;
  • het bespreken van de jaarlijkse overzichten van de Certificatie-Instellingen en SMHV. Deze informatie kan aanleiding geven om wijzigingen in het controleprotocol door te voeren;
  • het verzorgen van afstemming met alle significant belanghebbende groeperingen en bedrijven op de inhoud en functioneren van het controleprotocol.