Handboek SMHV Versie 5.1 per 1 mei 2017

De wijzigingen met betrekking tot versie 5.1 staan vermeld in de notitie ‘Wijzigingen Handboek SMHV V5.1-01 mei 2017’ en betreffen enkele tekstuele/redactionele verduidelijkingen in het Handboek SMHV met betrekking tot:

  • ISPM 15 (is leidend t.o.v. het Handboek SMHV)
  • Overeenkomst uitbesteden
  • Schorsing