Artikel ISPM 15 garandeert probleemloos wereldwijd transport

SMHV heeft het artikel "ISPM 15 garandeert probleemloos wereldwijd transport" via vakbladen verspreid om afnemers/gebruikers van houten verpakkingen meer bewust te maken van de voordelen van behandelde houten verpakkingen.

In het artikel wordt benadrukt dat wereldwijd probleemloos transport wordt gegarandeerd met ISPM 15 behandelde en gemarkeerde houten verpakkingen, maar ook wordt gewezen op de risico’s die zij kunnen lopen indien zij geen zaken zouden doen met een geregistreerde onderneming.

Importinspecties (natuur)steenproducten uit China
Voor verpakkingshout in zendingen van (natuur)steenproducten uit China wordt een inspectieplicht bij import ingesteld. Dit betekent dat de importeur de import bij de NVWA moet aanmelden via het systeem CLIENT Import. Een inspecteur van de NVWA zal de zending inspecteren. Deze inspectie vindt plaats op een locatie die aan enkele voorwaarden moet voldoen, een zgn. erkende inspectielocatie. Als alles in orde is wordt de zending vrijgegeven. Als de zending wordt afgekeurd, moet deze in quarantaine worden geplaatst en volgen maatregelen. De inspectie brengt kosten met zich mee voor de importeur.

De wijzigingen gaan in per 2 april 2013 en zijn tot begin april 2015 van kracht.

Meer informatie is te vinden op www.nvwa.nl/verpakkingshout.

Per 1 september 2013 is het inspectiepercentage voor de productgroepen 6801 en 6802 verhoogd van 15% naar 50%. Ook het tarief gaat daarmee omhoog. Zie website NVWA met onderaan de pagina bij 'Meer informatie' het document ‘Update importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten met herkomst China’ voor meer informatie. Hierin ook details inzake verlegging naar andere lidstaten.