Zuid-Korea (KR)

Eisen

Maatregelen conform ISPM 15 zijn per 1 juni 2005 van kracht. Voor landen waar B. xylophilus voorkomt, worden hogere concentraties methylbromide (MB) vereist. Aanbevolen wordt om voor zendingen naar Zuid-Korea geen verpakkingshout te gebruiken dat in Portugal of Spanje is gemarkeerd.
Begassing met methylbromide zal niet geaccepteerd worden voor die landen (Portugal in Europa) waar Bursaphelenchus xylophilus (Pine Wood Nematode) voorkomt. Dit heeft momenteel voor Nederland geen consequenties.

Geregistreerden

Van dit land is (vooralsnog) geen overzicht met geregistreerde ondernemingen door de NVWA erkend of bij de NVWA bekend. Enkel hout het hout dat afkomstig is van erkende geregistreerde ondernemingen uit het betreffende land, mag bij de productie van houten verpakkingen gebruikt worden zonder behandeling en vervolgens verkocht worden als een verpakking, die voldoet aan de eisen van ISPM 15.