Verenigde Staten van Amerika (US)

Eisen

Per 16 september 2005 moet verpakkingshout én stuwhout bij import behandeld en gemarkeerd zijn conform ISPM 15.

Stuwhout (= verpakkingshout gebruikt ter zekering of ondersteuning van een lading, hetgeen niet geassocieerd blijft met lading) moet ook behandeld en gemarkeerd worden conform ISPM 15. Bij het ontbreken van een merkteken bij import zullen de VS autoriteiten in de regel kiezen voor re-export (inclusief lading). Bijgaand de "final rule" met betrekking tot de regelgeving ISPM 15, die vanaf 16 september 2005 in de VS van kracht is.

Meer informatie over de wetgeving in de VS vindt u op www.aphis.usda.gov/ppq/swp/
Meer informatie specifiek voor houten verpakkingen vindt u op www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/ourfocus/importexport?urile=wcm%3apath%3a%2Faphis_content_library%2Fsa_our_focus%2Fsa_plant_health%2Fsa_export%2Fsa_wood_packaging%2Fct_wpm_faqs

Geregistreerden

Van dit land is (vooralsnog) geen overzicht met geregistreerde ondernemingen door de NVWA erkend of bij de NVWA bekend. Enkel hout het hout dat afkomstig is van erkende geregistreerde ondernemingen uit het betreffende land, mag bij de productie van houten verpakkingen gebruikt worden zonder behandeling en vervolgens verkocht worden als een verpakking, die voldoet aan de eisen van ISPM 15.