Turkije (TR)

Eisen

Met ingang van 1 januari 2006 moet verpakkingshout bij import behandeld en gemarkeerd zijn conform ISPM 15.

Geregistreerden

De bedrijven in Turkije die door de NVWA erkend zijn, treft u aan op de website: http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar///IceriklerDetay.aspx?rid=513&NodeValue=117&KonuId=115&ListName=Icerikler

Mocht u met leveranciers te maken krijgen, die nog niet op de betreffende lijst is in een erkend overzicht opgenomen, neemt u dan contact op met het secretariaat van SMHV: smhv@wispa.nl.