Portugal (PT)

Eisen

De Europese Unie (EU) heeft maatregelen opgelegd aan derde landen conform ISPM 15. Met ingang van 1 maart 2005 moet verpakkingshout aan de eisen conform ISPM 15 voldoen om geïmporteerd te kunnen worden in EU.

Uitzondering: Portugal
ISPM 15 is niet van toepassing voor verkeer binnen de Europese Unie; vanaf 1 januari 2010 geldt deze eis wel voor verpakkingshout van naaldhout dat Portugal verlaat.
Het dringende advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is om ook het verpakkingshout bij import naar Portugal en Madeira te behandelen en markeren conform ISPM 15.

Geregistreerden

Een overzicht van de bedrijven die in Portugal geregistreerd zijn treft u hier aan:

http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?actualmenu=23555&generico=5002931&cboui=5002931

Mocht u met leveranciers te maken krijgen, die nog niet op de betreffende lijst is in een erkend overzicht opgenomen, neemt u dan contact op met het secretariaat van SMHV: smhv@wispa.nl.