Oostenrijk (AT)

Eisen

Oostenrijk is een van de lidstaten van de Europese Unie.

Geregistreerden

De bedrijven in Oostenrijk die door de NVWA erkend zijn, treft u aan in dit overzicht.

Let wel!:

  • Alleen van bedrijven waar een adres is toegevoegd kan behandeld hout gekocht worden.
  • Voor geregistreerde bedrijven waar geen adres op de lijst staat is een schriftelijke gedateerde verklaring (of kopie hiervan) nodig van de fytosanitaire autoriteiten van Oostenrijk dat betreffende bedrijf geregistreerd is en tot wanneer deze registratie geldig is.
  • Voor iedere zending moet een schriftelijke verklaring van betreffende bedrijf zijn bijgevoegd conform dit format in de Engelse of Duitse taal(opgesteld door Oostenrijkse autoriteiten).

Mocht u met leveranciers te maken krijgen, die nog niet op de betreffende lijst is in een erkend overzicht opgenomen, neemt u dan contact op met het secretariaat van SMHV: smhv@wispa.nl.