Nigeria (NG)

Eisen

Sinds 1 oktober 2004 moet verpakkingshout bij import behandeld en gemarkeerd zijn conform ISPM 15.
De Nigeriaanse autoriteiten hebben officieel bevestigd dat er geen fytosanitair certificaat of andere documenten bij de zending hoeft te worden geleverd. Uiteraard dient het behandelde hout wel voorzien te zijn van het ISPM 15 merkteken.Voor containers bestaat er de mogelijkheid om niet conform ISPM 15 behandeld hout alsnog te begassen met methylbromide of een hittebehandeling toe te passen. Het hout hoeft dan niet gemarkeerd te zijn of te worden. Op basis van een behandelingsdocument (begassings-, behandelingsrapport), dat duidelijk gerefereerd moet zijn aan de behandelde container, kan door de NVWA een fytosanitair certificaat verstrekt worden. De gegevens van het behandelingsdocument moet met het originele certificaat bij de zending blijven. De NVWA zal steekproefsgewijs controles uitvoeren op deze behandelingen.

Geregistreerden

Van dit land is (vooralsnog) geen overzicht met geregistreerde ondernemingen door de NVWA erkend of bij de NVWA bekend. Enkel hout het hout dat afkomstig is van erkende geregistreerde ondernemingen uit het betreffende land, mag bij de productie van houten verpakkingen gebruikt worden zonder behandeling en vervolgens verkocht worden als een verpakking, die voldoet aan de eisen van ISPM 15.