Nieuw-Zeeland (NZ)

Eisen

Huidige eisen:
1. Voldoen aan ISPM 15
of
2.
• vrij van schors, (tekenen van) levende insecten, schimmelaantastingen, organisch materiaal en grond;
én behandeling (mag maximaal 3 weken voor verzending zijn uitgevoerd) door middel van
- begassing: hoge concentratie én 24 uur voorzien van fytosanitair certificaat;
of
- warmtebehandeling: 70°C (i.p.v. 56°C) én 4-26 uur, afhankelijk van dikte hout voorzien van Treatment Certificate én CPI (fytosanitair certificaat óf Treatment Certificate): deze mag niet ouder zijn dan 3 weken.

Elke zeecontainer die Nieuw-Zeeland binnenkomt moet tevens vergezeld zijn van een quarantaine declaratie dat instaat in welke mate de zeecontainer schoon is en of er verpakkingshout in vervoerd wordt.

http://www.biosecurity.govt.nz/border/transitional-facilities/sea-containers/quarantine-declarations-guide.htm

De wetgeving van Nieuw-Zeeland voor verpakkingshout staat op de volgende site:

http://www.mpi.govt.nz/importing/forest-products/wood-packaging/

Richtlijnen voor de import van hout, niet zijnde verpakkingshout, staan omschreven op deze site: http://www.biosecurity.govt.nz/regs/imports/plants/forest

Geregistreerden

Hier treft u het overzicht met geregistreerden in Nieuw-Zeeland: http://www.biosecurity.govt.nz/

Import informatie treft u hier aan: http://www.mpi.govt.nz/exporting/forest-products/wood-packaging/steps-to-exporting/

en

http://www.mpi.govt.nz/importing/forest-products/wood-packaging/

Mocht u met leveranciers te maken krijgen, die nog niet op de betreffende lijst is in een erkend overzicht opgenomen, neemt u dan contact op met het secretariaat van SMHV: smhv@wispa.nl.