Letland (LV)

Eisen

Letland is een van de lidstaten van de Europese Unie.

Geregistreerden

Een overzicht van bedrijven die in Letland zijn geregistreerd, treft u aan op http://www.vaad.gov.lv/english/about-us/plant-quarantine.aspx onder het kopje "Registred wood packaging material marking enterprises by State Plant Protection Service of Latvia."

In dit document kan de registratie / het registratienummer afwijken van het registratieblad van het Letse bedrijf, omdat dit laatste nummer wordt afgegeven door de certificerende instelling in Letland. Doorslaggevend is of de naam van het bedrijf voorkomt op de lijst. Bij onzekerheid dient een Lets bedrijf een SPPS certificaat te overhandigen dat is geverifieerd door de Letse autoriteiten. Dit betreft een certificaat van de Letse fytosanitaire autoriteiten.
Indien u afwijkende registratienummers aantreft, verzoeken wij u dit door te geven aan smhv@wispa.nl

Mocht u met leveranciers te maken krijgen, die nog niet op de betreffende lijst is in een erkend overzicht opgenomen, neemt u dan contact op met het secretariaat van SMHV: smhv@wispa.nl.