Kroatië (HR)

Eisen

Kroatië is een van de lidstaten van de Europese Unie.

Geregistreerden

Van dit land is (vooralsnog) geen overzicht erkend of bij de NVWA bekend. Enkel het hout dat afkomstig is van erkende geregistreerde ondernemingen uit het betreffende land, mag bij de productie van houten verpakkingen gebruikt worden zonder behandeling en vervolgens verkocht worden als een verpakking, die voldoet aan de eisen van ISPM 15.

Mocht u met leveranciers te maken krijgen, die nog niet op de betreffende lijst is in een erkend overzicht opgenomen, neemt u dan contact op met het secretariaat van SMHV: smhv@wispa.nl.