India (IN)

Eisen

Sinds 1 november 2004 dient verpakkingshout dat naar India geëxporteerd wordt behandeld te zijn conform ISPM 15. Een fytosanitair certificaat is niet vereist en zal door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet meer verstrekt worden.Voor containers bestaat de mogelijkheid om niet conform ISPM 15 behandeld hout alsnog te begassen met methylbromide (MB) of een hittebehandeling (HT) toe te passen. Het hout hoeft dan niet te zijn of te worden gemarkeerd. Op basis van een behandelingsdocument (begassings-, behandelingsrapport), dat duidelijk gerefereerd moet zijn aan de behandelde container, kan door de NVWA een fytosanitair certificaat verstrekt worden. De gegevens van het behandelingsdocument dienen op het certificaat overgenomen te worden. Het behandelingsdocument moet met het originele certificaat bij de zending blijven. De NVWA zal steekproefsgewijs controles uitvoeren op deze behandelingen. Meer informatie vindt u op http://www.agricoop.nic.in.


Houd u met bovenstaande er wel rekening mee dat begassing met methylbromide (MB) per 18 maart 2010 als behandelwijze in Europa is verboden.

Geregistreerden

De bedrijven in India door de NVWA erkend zijn, treft u aan op http://www.plantquarantineindia.org/Accreditated.htm

Mocht u met leveranciers te maken krijgen, die nog niet op de betreffende lijst is in een erkend overzicht opgenomen, neemt u dan contact op met het secretariaat van SMHV: smhv@wispa.nl.