Ierland (IE)

Eisen

Ierland is een van de lidstaten van de Europese Unie.

Geregistreerden

Ierse verpakkingshoutproducenten zijn te vinden op de volgende website:
http://www.agriculture.gov.ie/

Onderaan de pagina onder de titel "Where can I source ISPM 15 compliant wood packaging?" treft u de link "Registered wood packaging producers, fumigation companies and kiln operators" aan.

http://www.nsai.ie/Our-Services/Certification/Company-Registration-Search.aspx

Mocht u met leveranciers te maken krijgen, die nog niet op de betreffende lijst is in een erkend overzicht opgenomen, neemt u dan contact op met het secretariaat van SMHV: smhv@wispa.nl.