Finland (FI)

Eisen

Finland is een van de lidstaten van de Europese Unie.

Geregistreerden

De bedrijven in Finland die door de NVWA erkend zijn, treft u hier aan

Mocht u met leveranciers te maken krijgen, die nog niet op de betreffende lijst is in een erkend overzicht opgenomen, neemt u dan contact op met het secretariaat van SMHV: smhv@wispa.nl.