Europese Unie (EU)

Eisen

De Europese Unie (EU) heeft maatregelen opgelegd aan derde landen conform ISPM 15. Met ingang van 1 maart 2005 moet verpakkingshout aan de eisen conform ISPM 15 voldoen om geïmporteerd te kunnen worden in EU.

- Uitzondering: Portugal
ISPM 15 is niet van toepassing voor verkeer binnen de Europese Unie; vanaf 1 januari 2010 geldt deze eis wel voor verpakkingshout van naaldhout dat continentaal Portugal verlaat.
Het dringende advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is om ook het verpakkingshout bij import naar Portugal te behandelen en markeren conform ISPM 15.

Persbericht Europese Commissie omtrent Portugal
Overzicht van door de NVWA erkende behandelaars in Portugal.

- Uitzondering: Zwitserland
Zwitserland is geen EU-lid, maar wordt ook niet gezien als een 'derde land'. Met ingang van 1 juli 2004 stelt Zwitserland eisen aan verpakkingshout conform ISPM 15. Verpakkingshout moet bij import behandeld en gemarkeerd zijn conform ISPM 15. Deze eisen gelden niet voor zendingen uit Nederland of andere EU-lidstaten.

- Binnen de Europese Unie
Voor grensoverschrijdend verkeer binnen de Europese Unie (dus incl. Zwitserland) is ISPM 15 niet van toepassing. Voor Europese landen die geen lid zijn van de EU geldt dus dat het verpakkingshout (1 maart 2005) en stuwhout (1 januari 2008) aan de eisen conform ISPM 15 moet voldoen om geïmporteerd te kunnen worden in een van de EU-landen.

Dit de wijze waarop de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal controleren op de naleving van de nieuwe eisen en welke maatregelen bedrijven kunnen nemen.

Sinds 1 juli 2013 telt de Europese Unie 28 lidstaten namelijk:

  • België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland (die de EGKS in 1951 oprichtten);
  • Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (sinds 1973);
  • Griekenland (sinds 1981);
  • Spanje en Portugal (sinds 1986);
  • Oostenrijk, Finland en Zweden (sinds 1995);
  • Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië (sinds 2004);
  • Bulgarije en Roemenië (sinds 2007);
  • Kroatië (sinds 2013).

Geregistreerden

Voor een overzicht van geregistreerde ondernemingen van een van de lidstaten van de Europese Unie, klikt u op het betreffende land voor meer informatie.

Mocht u met leveranciers te maken krijgen, die nog niet op de betreffende lijst is in een erkend overzicht opgenomen, neemt u dan contact op met het secretariaat van SMHV: smhv@wispa.nl.