Estland (EE)

Eisen

Estland is een van de lidstaten van de Europese Unie.

Geregistreerden

Informatie van Estland is beschikbaar via de website http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=133&sub2=198
• Ga naar 'Eng' (rechterbovenhoek)
• Kies dan voor het van u van toepassing zijnde document onder "Approval of sawmill kilns and packaging material producers".

De bedrijven die in Estland door de NVWA worden erkend zijn terug te vinden via deze link:
http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=133&sub2=662, dan via het document: National list of authorised wood packaging material/heat treatment companies using ISPM 15 mark

Mocht u met leveranciers te maken krijgen, die nog niet op de betreffende lijst is in een erkend overzicht opgenomen, neemt u dan contact op met het secretariaat van SMHV: smhv@wispa.nl.