Denemarken (DK)

Eisen

Denemarken is een van de lidstaten van de Europese Unie.

Geregistreerden

De bedrijven die in Denemarken door de NVWA worden erkend, zijn terug te vinden op de website: http://naturerhverv.dk/virksomheder/traeemballage/godkendte-virksomheder/#c9268
Kies dan voor 'Godkendte Dnske virksomheder' (pdf)

Mocht u met leveranciers te maken krijgen, die nog niet op de betreffende lijst is in een erkend overzicht opgenomen, neemt u dan contact op met het secretariaat van SMHV: smhv@wispa.nl.