China (CH) (excl. Hong Kong en Macau)

Eisen

Met ingang van 1 januari 2006 moet het verpakkingshout bij import behandeld en gemarkeerd zijn conform ISPM 15 en ontschorst zijn.

Hout moet ontschorst zijn en voorzien zijn van een merkteken met kaderrand. Er zijn signalen ontvangen dat China verpakkingshout afkeurt, waarvan het merkteken een kaderrand en/of een aanduiding DB (=Debarked) bevat! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de NVWA.

Voor zendingen die geen stuw- of verpakkingshout bevatten is de exporteur verplicht een document (Declaration of Non Wood Packaqe) op te maken.

Lees hier vragen en antwoorden over importinspecties China.

De 'Samenvatting van de handelswijze zendingen naar China' kunt u hier binnenkort downloaden.

Zendingen met eindbestemming Hong Kong en Macau vallen niet onder de maatregelen van China.

Geregistreerden

Van dit land is (vooralsnog) geen overzicht met geregistreerde ondernemingen door de NVWA erkend of bij de NVWA bekend. Enkel hout het hout dat afkomstig is van erkende geregistreerde ondernemingen uit het betreffende land, mag bij de productie van houten verpakkingen gebruikt worden zonder behandeling en vervolgens verkocht worden als een verpakking, die voldoet aan de eisen van ISPM 15.