Chili (CL)

Eisen

Met ingang van 1 juni 2005 moet verpakkingshout bij import behandeld en gemarkeerd zijn conform ISPM 15.

Met ingang van 21 november 2013 is behandeling van verpakkingshout door middel van diëlektrische verwarming volgens ISPM 15 opgenomen in de Chileense wetgeving.

Voor (al dan niet gedroogd) hout, dat niet daadwerkelijk in gebruik is als verpakkings- of stuwmateriaal, is een fytosanitair certificaat nodig met bijschrijving over het drogen, en weergave van de ISPM 15 warmtebehandeling, ook al is het hout bestemd voor gebruik als verpakkingsmateriaal, zoals halffabricaat of bouwpakket. Voor verpakkingshout dat als zodanig in gebruik is voor het verzenden van andere goederen is geen fytosanitair certificaat vereist en volstaat ISPM 15 behandeling en markering.

Zie landeneisen Chili - diverse producten op www.nvwa.nl

Geregistreerden

Van dit land is (vooralsnog) geen overzicht met geregistreerde ondernemingen door de NVWA erkend of bij de NVWA bekend. Enkel hout het hout dat afkomstig is van erkende geregistreerde ondernemingen uit het betreffende land, mag bij de productie van houten verpakkingen gebruikt worden zonder behandeling en vervolgens verkocht worden als een verpakking, die voldoet aan de eisen van ISPM 15.