Canada (CA)

Eisen

Met ingang van 1 juni 2004 moet verpakkingshout bij import behandeld en gemarkeerd zijn conform ISPM 15.

Hier vindt u informatie van de NVWA over Canada diverse producten exporteisen.

www.inspection.gc.ca/plants/forestry/exports/cwpcp/eng/1319408686981/1319409123845

Via de link www.inspection.gc.ca/plants/forestry/imports/wood-packaging/eng/1361328825468/1361328931666 (menu-items 'Imports' en 'Wood Packaging Imports') wordt verwezen naar D-98-08: Entry Requirements for Wood Packaging Material into Canada.

Geregistreerden

Voor geregistreerden (inrichtingen geregistreerd om ISPM15 compatibel verpakkingshout te produceren inclusief stuwhout:
www.inspection.gc.ca/plants/forestry/exports/cwpcp/registered-participants/eng/1350500818302/1350500993366

én erkende HT inrichtingen onder het Canadese verpakkingshoutcertificatieprogramma CWPCP:
www.inspection.gc.ca/english/plaveg/for/cwpc/treatface.shtml

Mocht u met leveranciers te maken krijgen, die nog niet op de betreffende lijst is in een erkend overzicht opgenomen, neemt u dan contact op met het secretariaat van SMHV: smhv@wispa.nl.