Bulgarije (BG)

Eisen

Bulgarije is sinds 1 januari 2007 een van de lidstaten van de Europese Unie.

Met ingang van 24 januari 2006 moet verpakkingshout bij import behandeld en gemarkeerd zijn conform ISPM 15.

Geregistreerden

Bulgarije is sinds 1 januari 2007 een van de lidstaten van de Europese Unie.

Van dit land is (vooralsnog) geen overzicht erkend of bij de NVWA bekend. Enkel het hout dat afkomstig is van erkende geregistreerde ondernemingen uit het betreffende land, mag bij de productie van houten verpakkingen gebruikt worden zonder behandeling en vervolgens verkocht worden als een verpakking, die voldoet aan de eisen van ISPM 15.

Mocht u met leveranciers te maken krijgen, die nog niet op de betreffende lijst is in een erkend overzicht opgenomen, neemt u dan contact op met het secretariaat van SMHV: smhv@wispa.nl.