Brazilië (BR)

Eisen

Met ingang van 1 september 2005 moet verpakkingshout bij import behandeld en gemarkeerd zijn conform ISPM 15.

Voor zendingen waarin gebruik gemaakt wordt van verpakkingshout en stuwhout uit Nederland dat conform ISPM 15 is behandeld en gemarkeerd, is de correcte IPPC markering voldoende.
Brazilië accepteert een fytosanitair certificaat of behandelcertificaat mocht dit voorkomen, maar dat is geen vereiste.

Uit de Normative Instruction N° van 23 september 2015 afkomstig van het Braziliaanse Ministerie van Landbouw is alleen hoofdstuk III voor Nederland van belang. Omdat in Nederland via SMHV de ISPM 15 is geïmplementeerd en verpakkingshout conform het Handboek SMHV wordt behandeld en gemarkeerd, is artikel 25 van toepassing:

Verpakkingsmaterialen van hout, afkomstig uit landen welke ISPM 15 hebben ingebed in hun wetgeving, moeten behandeld zijn en zijn geïdentificeerd met het respectievelijke IPPC merkteken. Het IPPC merkteken waar dit hoofdstuk van op toepassing is kan vervangen worden door een Fytosanitair Certificaat of door een Certificaat van Behandeling dat is goedgekeurd door de NPPO van het land van origine, met daarin een van de door ISPM 15 erkende behandelingen.”

Hoofdstuk III, paragraaf 28 heeft betrekking op inspectie-normen bij import in Brazilië. Tijdens de controle wordt gelet op de fytosanitaire conditie, conformiteit van het IPPC merkteken, het CF of Certificaat van Behandeling; afhankelijk van waar de zending vandaan komt. Verpakkingsmateriaal en stuwhout zijn toegestaan als het ISPM 15 merkteken aangebracht is in overeenstemming met ISPM 15. Dit gedeelte van de Normative Instruction is een handreiking voor de inspecteur in Brazilië, geen wetgeving met eis voor importerende landen.

Voor nadere vragen hierover over kunt u zich wenden tot de NVWA te Wageningen:
e-mail: info@nvwa.nl / website: NVWA / telefoon: 0900-03 88 (dit informatienummer kost € 0,20 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten​).

Geregistreerden

Van dit land is (vooralsnog) geen overzicht met geregistreerde ondernemingen door de NVWA erkend of bij de NVWA bekend. Enkel hout het hout dat afkomstig is van erkende geregistreerde ondernemingen uit het betreffende land, mag bij de productie van houten verpakkingen gebruikt worden zonder behandeling en vervolgens verkocht worden als een verpakking, die voldoet aan de eisen van ISPM 15.