België (BE)

Eisen

België is een van de lidstaten van de Europese Unie.

Geregistreerden

De bedrijven in België die door de NVWA worden erkend, zijn terug te vinden op de website https://www.wood.be/certificaten/verpakkingshout


Mocht u met leveranciers te maken krijgen, die nog niet op de betreffende lijst is in een erkend overzicht opgenomen, neemt u dan contact op met het secretariaat van SMHV: smhv@wispa.nl.