Tekst en vertalingen factuur

Geregistreerde ondernemingen dienen op de factuur hun registratie bij SMHV te vermelden.

De officiële Nederlandse tekst of vertalingen hiervan staan hieronder weergegeven. Minimaal een van de volgende teksten dient zodoende op de factuur te worden vermeld:

Nederlandse tekst:
"Voor levering van behandelde producten, die voldoen aan de eisen van ISPM 15, zijn wij opgenomen in het centraal register van de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV). Ons registratienummer is NL - 000" *

Engelse tekst:
"For the supply of treated products, that meet the requirements of ISPM 15, we are registered in the central register of the Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV, Foundation for the marking of wooden packaging). Our registration number is NL - 000" *

Duitse tekst:
"Zur Lieferung behandelter Produkte, die die Anforderungen der ISPM 15 erfüllen, sind wir eingetragen im Zentralregister der Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV, Stiftung für die Kennzeichnung von Holzverpackungen). Unsere Registriernummer lautet NL - 000" *

Franse tekst:
"Afin de livrer des produits traités conformément à la norme NIMP 15, nous sommes inscrits au registre central de la Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV, Fondation pour le marquage des emballages en bois) sous le numéro NL - 000" *

Spaanse tekst:
"Para la entrega de los productos tratados que cumplan los requisitos establecidos en la norma NIMF 15, estamos registrados en el registro central de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV, Fundación para el marcado de embalaje de madera). Nuestro número de registro es NL - 000" *

* 000 wordt vervangen door het registratienummer van het geregistreerde bedrijf.

N.B. Bovenstaande tekst en vertalingen gelden sinds de Handboekwijziging versie 5 van 1 juni 2015. De wijzigingen vindt u terug in de "Notitie wijzigingen in het Handboek Versie 5 per 1 juni 2015".
Voor de aanpassingen in de Nederlandse standaardtekst evenals voor de vertalingen geldt een overgangstermijn van 2 jaar en de wijzigingen dienen zodoende vóór 1 juni 2017 door de geregistreerde ondernemingen te zijn doorgevoerd.