Handboek SMHV

In Nederland zijn de internationale eisen ISPM 15 omgezet en verwerkt in het Handboek SMHV versie 5.1 (1 mei 2017).

In dit Handboek SMHV staan de nationale eisen vermeld waaraan uw bedrijf moet voldoen om geregistreerd te kunnen zijn bij de Stichting Markering Houten Verpakkingen. Inspectie van de geregistreerde ondernemingen door de CI vindt plaats op basis van het Handboek SMHV Versie 5.1 (1 mei 2017) met uitzondering van de aspecten die betrekking hebben op diƫlektrische verwarming (DH).

Een bedrijf kan zich rechtstreeks aanmelden bij een van de drie Certificatie-instellingen (CI) waarmee SMHV een overeenkomst heeft gesloten.
Voor de meest recente versie van het Handboek SMHV wordt te allen tijde verwezen naar de website van SMHV. Elk uitgeprint Handboek wordt gezien als een ongecontroleerde kopie.

Zaken en processen om tot certificering te komen die niet in het Handboek SMHV zijn opgenomen, zijn niet toegestaan!

Notitie wijzigingen in het Handboek SMHV Versie 5.1 per 1 mei 2017