Merkteken stuwhout

Ook stuwhout valt onder ISPM 15 en hiervoor gelden dezelfde eisen. Stuwhout wordt daarentegen voorzien van een merkteken waarbij de letter 'D' ("dunnage") buiten het merkteken wordt toegevoegd.

Dit merkteken komt dus ook op los hout d.w.z. op hout waar nog een product van gemaakt kan worden. Hieronder staat een voorbeeld van een merkteken met toevoeging 'D'.

De letter D wordt toegevoegd buiten het merkteken en heeft dezelfde grootte als de letters die geplaatst zijn binnen het merkteken. De afstand tussen de buiten het kader geplaatste letter D en het kader mag niet groter zijn dan de breedte van de letter D. Indien toegevoegd maakt de letter D integraal onderdeel uit van het Nederlandse merkteken.

Bij stuwhout is het van belang dat ook bij het inkorten van hout de markering nog zichtbaar is (bijvoorbeeld door markering over de hele lengte of additionele markering op een zichtbare plaats).

Meer informatie over het IPPC-merkteken treft u aan in het menu Merkteken.