Merkteken

Hout dat volgens de ISPM 15 eisen is behandeld, heeft het officiƫle IPPC-merkteken. Voorbeelden van het merkteken zien er als volgt uit:

Het IPPC-merkteken heeft de volgende kenmerken:
NL ISO landcode (NL)
000 3-cijferig registratienummer van behandelaar
HT / DH Behandelingswijze: Heat Treatment (HT), Dielectric Heating (DH) of Methyl Bromide (MB).

N.B. Begassing met methylbromide (MB) is per 18 maart 2010 als alternatieve behandelingswijze binnen de EU verboden, vanwege een verbod op het gebruik van methylbromide. In landen buiten de EU wordt deze behandelmethode nog wel toegepast. Ook dit hout voldoet aan de ISPM 15 eisen.

Het merkteken heeft een kaderrand. Binnen deze kaderrand worden de IPPC-korenaar en de code-componenten van elkaar gescheiden door middel van een verticale lijn.

Een koppelteken scheidt de ISO-landencode van het unieke 3-cijferig registratienummer van de geregistreerde onderneming.

Vervaardigen sjabloon
Indien de markering aangebracht wordt met een sjabloon, dient het te voldoen aan het voorbeeld zoals hieronder afgebeeld. In het geval het sjabloon afwijkt, dient het vooraf ter goedkeuring aangeboden worden aan de Certificatie-Instelling.

Zie voor meer informatie en andere voorbeelden van het merkteken Bijlage 2 van het Handboek SMHV.