Fytosanitair certificaat

Zendingen met hout conform ISPM 15 hebben geen fytosanitair certificaat of plantenpaspoort nodig; het merkteken ISPM 15 is het bewijs dat het hout in orde is.

Houten verpakkingen die zijn voorzien van het merkteken, bieden de garantie dat ze voldoen aan de eisen conform ISPM 15. Een apart behandel- of ander certificaat behoeft dan ook niet te worden verstrekt.

Van enkele landen wordt voor de import van los hout of verpakkingshout nog wel een fytosanitair certificaat vereist. Indien dit het geval is kunt u dit bij het betreffende land terugvinden onder ISPM 15 internationaal landenoverzicht.