Import verpakkingshout naar Europa

Van de landen waarvan de NVWA het systeem heeft erkend, staan de geregistreerde ondernemingen doorgaans op de website van de betreffende autoriteiten vermeld.

Indien de geregistreerde onderneming niet op deze website staat vermeld, dan dient de onderneming over een geldige verklaring van de betreffende autoriteiten te beschikken waaruit blijkt ze tot het systeem is toegelaten.

Indien van bovenstaande twee gevallen geen sprake is, kan alleen in de volgende gevallen ervan uit worden gegaan dat het hout een ISPM 15 behandeling heeft ondergaan:

  • De pakken zijn voorzien van de aanduiding "HT" en op het fytosanitair certificaat wordt bovengenoemde tekst met aanduiding d vermeld

Of

  • De pakken zijn voorzien van de aanduiding "HT" en de behandelmethode wordt als volgt omschreven:

“The wood has undergone an appropriate heat treatment to achieve a minimum core temperature of 56°C for at least 30 minutes”. Behandelingen die hier niet aan voldoen (bijv. 6 uur behandeld bij 60°C) zijn niet conform ISPM 15.