Import verpakkingshout uit Rusland

Rusland heeft ISPM 15 niet geïmplementeerd. Rusland accepteert verpakkingshout conform ISPM 15, maar import naar Nederland en de EU vanuit Rusland gaat niet door middel van ISPM 15.

Voor de import van los hout uit Rusland naar Europa bestemd voor verpakkingshout gelden daarom de volgende eisen:

  • Inkoop van Russisch verpakkingshout via een houthandel die NIET is aangesloten bij SMHV:

De deelnemer dient te beschikken over de bij de levering behorende factuur van de houthandel en het Fytosanitair Certificaat van het Russische hout. Er dient een relatie te bestaan tussen de factuur en het Fytosanitair Certificaat (bijv. door middel van het vermelden van het Fytosanitaire Certificaatnummer op de factuur van de houthandel.)

Inkoop van Russisch hout via een niet aangesloten houthandel, mag als ISPM 15 behandeld hout beschouwd worden als:

  • Het hout voorzien is van een Fytosanitair Certificaat met bijschrijving (d).
    Dit betekent dat op het Fytosanitair Certificaat uit Rusland bij Additional Declaration de volgende aanduiding staat vermeld "Coniferious wood meets the requirements of Council Directive 2000/29/EC, Annex IV, Part A, Section 1 and Point 1.5 (d)". Op basis van de overige verklaringen (Point 1.5 (a,b,c,e)) mag het hout niet als behandeld hout worden gebruikt.

ÓF

  • het hout voorzien is van een Fytosanitair Certificaat met één of meerdere van de andere bijschrijvingen (Point 1.5 (a,b,c,e)) én de vermelding als bijschrijving op het Fytosanitair Certificaat dat het hout tot in de kern is verhit tot minimaal 56°C voor tenminste 30 minuten.

De informatie op het fytosanitair certificaat dient overeen te komen met de informatie op het verpakkingshout of de verpakking ervan in de zending. Importeurs zijn hier reeds over geïnformeerd via de keuringsdienst (KCB). Vanaf 1 januari 2016 zal hierop ook op worden gehandhaafd. Een zending die niet voldoet aan de EU regelgeving wordt afgekeurd.

De bedoelde informatie betreft eisen aan het fytosanitaire certificaat bij import in de EU. Deze eisen staan los van de ISPM 15 eisen. Vanuit de fytosanitaire eisen geldt de verplichting van vermelding van de behandeling op het verpakkingshout of de verpakking ervan. Deze vermelding moet overeenkomen met de behandeling zoals die op het certificaat is vermeld.

Het (naald-) verpakkingshout dient voorafgaand aan verscheping gemarkeerd te zijn met respectievelijk KD (Kiln Dried; maximaal 20% vocht) of HT (Heat Treated conform ISPM 15; hout is in de kern tenminste 30 minuten verhit tot minimaal 56 0C), afhankelijk van de in Rusland uitgevoerde behandeling. Meestal zal dit KD zijn. Staat er KD op het hout of de verpakking ervan en wordt op het fytosanitair certificaat bijschrijving (c) genoemd, dan kan het hout als zodanig worden ingevoerd. Indien het hout vervolgens als verpakkingshout gebruikt gaat worden volgens de ISPM 15 standaard, dan dient dit hout in Nederland éérst een ISPM 15 behandeling te ondergaan.

Alleen in de volgende gevallen kan ervan uit worden gegaan dat het verpakkingshout in Rusland een ISPM 15 behandeling heeft ondergaan:

De pakken zijn voorzien van de aanduiding "HT" en op het fytosanitair certificaat wordt bovengenoemde tekst als bijschrijving met aanduiding d vermeld,

OF

De pakken zijn voorzien van de aanduiding "HT" en de behandelmethode wordt als volgt omschreven:
“The wood has undergone an appropriate heat treatment to achieve a minimum core temperature of 56°C for at least 30 minutes”.
Behandelingen die hier niet aan voldoen (bijv. 6 uur behandeld bij 60 0C) zijn niet conform ISPM 15.

  • Inkoop van Russisch hout via een houthandel die WEL is aangesloten bij SMHV:

De deelnemer (koper) dient te beschikken over de bij de levering behorende factuur van de houthandel. Hierop wordt door de aangesloten houthandel vermeld "behandeld conform ISPM no 15". Het hout mag nu als behandeld hout worden gebruikt.
De aangesloten houthandel (verkoper) dient te beschikken over het bijbehorende Fytosanitair Certificaat van het Russische hout en is verantwoordelijk voor bovengenoemd document en om deze gegevens te controleren.

  • Inkoop van Russisch hout zonder tussenkomst van een houthandel (eigen import):

Hiervoor gelden voor de deelnemer (koper) dezelfde eisen als genoemd onder "Inkoop van Russisch hout via een houthandel die NIET is aangesloten bij SMHV".

Heeft u nog vragen over importregels (incl. verpakkingshout), dan kunt u deze stellen via de NVWA of het Kwaliteits-Controle-Bureau

Meer informatie over producten die certificaat- en inspectieplichtige zijn bij import treft u hier aan.