Import verpakkingshout uit Duitsland

Duitsland geeft geen fytosanitair certificaat af. De deelnemers in Duitsland krijgen van het Bundesambt een verklaring dat zij gecertificeerd zijn om het betreffende hout en/of de producten te leveren. Dit certificaat is een jaar geldig.

Voor deze handelwijze is gekozen omdat Duitsland geen lijst van erkende bedrijven wil publiceren waarop de registratienummers staan vermeld.