Registratie meerdere vestigingen

Registratie van meerdere vestigingen onder hetzelfde registratienummer
Bij registratie van meerdere vestigingen onder hetzelfde nummer geldt jaarlijks het volgende:

  • jaarlijkse bijdrage van de hoofdvestiging;
  • elke vestiging onder hetzelfde nummer dient, evenals hoofdvestiging, geaudit te worden door de CI;
  • vermelding op de SMHV website van de hoofdvestiging;
  • correspondentie geschiedt via de hoofdvestiging;
  • € 50,- per extra vermelding op de website.

Let wel: bij onverhoopte schorsing geldt dit voor het registratienummer en dus voor alle vestigingen onder hetzelfde nummer!