Kosten registratie

Entreefee
De te registreren onderneming wordt eenmalig een bedrag van € 250,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Deze entreefee omvat administratiekosten en wordt door de betreffende CI geïnd en vervolgens door de CI op rekening van SMVH gestort.

Jaarlijkse bijdrage
Naast bovengenoemde entreefee zijn geregistreerde ondernemingen een jaarlijkse bijdrage aan SMHV verschuldigd. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage wordt ieder jaar door het bestuur vastgesteld.
Voor het jaar 2017 geldt een jaarlijkse bijdrage van € 500,- (excl. BTW) per geregistreerde onderneming. Ook deze jaarlijkse bijdrage wordt door de CI geïnd en doorgestort aan SMHV. De jaarlijkse bijdrage wordt ieder kwartaal met ¼ verminderd tot een minimum van € 200,- (excl. BTW).