Kosten registratie

Entreefee
De te registreren onderneming wordt eenmalig een bedrag van € 250,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Deze entreefee omvat administratiekosten en wordt door de betreffende CI geïnd en vervolgens door de CI op rekening van SMHV gestort.

Jaarlijkse bijdrage
Naast bovengenoemde entreefee zijn geregistreerde ondernemingen een jaarlijkse bijdrage aan SMHV verschuldigd. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage wordt ieder jaar door het bestuur vastgesteld.
Voor het jaar 2018 geldt een jaarlijkse bijdrage van € 500,- (excl. BTW) per geregistreerde onderneming. Ook deze jaarlijkse bijdrage wordt door de CI geïnd en doorgestort aan SMHV.

Bij aanmelding gedurende het jaar, wordt de jaarlijkse bijdrage ieder kwartaal met ¼ verminderd tot een minimum van € 200,- (excl. BTW).